≡ Menu
KBC Karamveer Special Episode Today with Sarbani Das Roy

KBC TODAY's REGISTRATION QUESTION {LIVE NOW}

KBC Karamveer Special Episode with Sarbani Das Roy

KBC ke manch par aa rahin hain Sarbani ji aur Neela ji, do aisi maaen jo na doctor hain na bhagwan, par jinhone karishme kar dikhaye hain. Ab dekhega India inn na haar maanne waali do maaon ki jeet. #KBCKaramveer, Aaj raat 9 baje Dekhiye.